rozwój kompetencji pracowników, rozwój kompetencji

Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Coraz większa grupa pracodawców rozumie, że rozwój pracowników w dużym stopniu wpływa na powodzenie całej firmy. Zmotywowana załoga posiadająca duży arsenał umiejętności miękkich to kluczowy filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij prawdziwe możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich osobistych kompetencji i predyspozycji może pomóc pracodawcy w kompletowaniu zespołu, który będzie gotowy na skomplikowane wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC zrealizowanej przez doświadczonego doradcę zawodowego można ujawnić, który z pracowników manifestuje umiejętności przywódcze i zostanie rzetelnym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na różne sposoby – przykładowo w postaci sesji indywidualnych bądź grupowych. W czasie audytów wykorzystywane są uznane techniki szkoleń, np. symulacje, zadania w grupach, case study (analiza konkretnego przypadku) bądź wywiady. Dzięki nim można odkryć prawdziwe możliwości zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z pracownikami w postaci coachingu.

Jak przebiegają sesje AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Profesjonalny audyt jest rozdzielona na parę stadiów. Rozpoczyna się od analizy kompetencji potrzebnych do pełnienia danej funkcji w firmie. Później audytor opracowuje techniki, które zostaną zastosowane w czasie sesji. Kolejnym stadium jest zakomunikowanie celów sesji oraz tego, co chce się dzięki niej osiągnąć. Nie bez wpływu jest poza tym otoczenie, w którym zostaną wykonane audyty pracownikami – powinno one zapewniać komfort, który wesprze osiągnięcie założeń sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy bądź indywidualny) jest prowadzony przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa od czterech do sześciu godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje spersonalizowany, wyczerpujący protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony i przekazane są informacje, jak należy przeprowadzić następną fazę rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]