Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Zajrzyj tu jeżeli chcesz zamówić ochronę Kraków.

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest mnóstwo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także pracującym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Kontakt z firmą:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]