Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Kliknij tu, jeśli potrzebujesz szczegółowych wiadomości w temacie cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Za sprawą otwarcia się Polski na biznes z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń realizują mnóstwo zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, że w internecie bez problemu da się znaleźć darmowe platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie oszacować cenę przekładu. Co wobec tego wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki determinujące ostateczną cenę przekładu

Końcowy koszt przekładu tekstu determinują poniższe czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańsze niż translacja w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (angielski, holenderski) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub tematyka dokumentu. Translacja prac akademickich, dokumentów handlowych albo dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej branży, ale też należytą wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niewybaczalnych błędów.

Czym odróżnia się tłumaczenie poświadczone od przekładu zwykłego?

Warto zaakcentować, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak prawo jazdy lub świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie przypisuje mu odrębny numer, jak również oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli często posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie nieodzowności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]