Badania operatorów i ich zastosowanie

Zamów badania operatorów Bielsko

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje badania te znajdują również zastosowanie na przykład podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czy jest się czego bać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość i dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie w stanie w dość szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także predyspozycje do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, koncentracji uwagi i widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w przypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać jedynie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]