Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Potrzebujesz kontenera otwartego? Sprawdź http://bit.ly/2HaSnUE.

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem oraz transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania i transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Kontakt z firmą:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]