Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Zajrzyj w to miejsce jeśli interesujesz się metodę kasową.

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w położeniu, kiedy muszą kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi bądź dostarczone towary. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet świetnie radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i w rezultacie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na względzie zdefiniowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość krajowych właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do permanentnego monitorowania wpływu należności

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest kwestia codziennego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy stu lub więcej fakturach nadzór przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]