automatyczna windykacja

Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Może być wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – czynności, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika różne działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta metoda windykacji nie zadziała, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wystawia porównywalną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w określonym terminie niewątpliwie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – dodaj swoje scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może dodać swoje scenariusze działań wszczynanych w stosunku do nieterminowych klientów, definiując m.in. interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, pod warunkiem, że wypunktowane powyżej kroki będą nieefektywne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie przychodzących należności, a po kilku miesiącach skutkuje także wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]