Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Wejdź na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/, aby znaleźć informacje o notach księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 oraz 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada podkreślić, iż taką notę można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Wszak poślizg we wniesienia należności za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów finansowych czy prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Skorzystaj generatora not księgowych

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w euro. Informację o tym ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]