Czym jest faktura proforma?

Sprawdź, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty na ihpweb.pl.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale też i większość osób realizujących zakupy w sieci, otrzymał choć raz fakturę pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Czym jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „tymczasowo”, stąd nieraz można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Zaleca się jednak zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który rodzajem zaproponowania danej oferty. Nie stanowi dowodu kupna towaru czy wykonania usługi, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo tyczy się usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Faktura proforma nie zwalnia z konieczności wystawienia stosownej faktury VAT

Faktura proforma wygląda i posiada analogiczne dane co faktura VAT, m.in.:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • wskazanie terminu realizacji usługi bądź dostarczenia towaru,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę trzeba oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe. Trzeba także pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo przeleje zaliczkę.