LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialność, Autonomia. Refleksje"" dostępna w wersji elektronicznej w materiałach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Spotkanie wizytatorów ds. kontroli – 30 września i 1 października br.
5 października 2010

Kolejne spotkanie w ramach „Programu wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” zgromadziło reprezentantów kuratoriów oświaty, realizujących zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego; dyrektorów wydziałów oraz wizytatorów ds. kontroli. Podczas dwudniowego spotkania dominowały dwa podstawowe tematy:

  1. sposoby sporządzania wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego
    w roku szkolnym 2009/2010,
  2. opracowanie arkuszy kontroli do wykorzystania w roku szkolnym 2010/2011 oraz wypracowanie propozycji przetwarzania uzyskanych w wyniku kontroli informacji do formułowania wniosków z kontroli w roku szkolnym 2010/2011.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień p. Marzenny Szczepańskiej – naczelnika Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz do późna w nocy pracowali w grupach warsztatowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nowymi arkuszami kontroli.

Spotkanie rozwiało wszelkie wątpliwości związane z praktyczną realizacją kontroli
(szczególnie kontroli doraźnych). Kontrola doraźna może być realizowana w celu wyjaśnienia zasadności zarzutów dotyczących zagadnień wchodzących w zakres nadzoru pedagogicznego, ale zgłaszanych do kuratoriów oświaty w trybie skargi
(na podstawie przepisów K.p.a.). W takim przypadku, w celu rozpatrzenia skargi stosujemy równoległe dwie procedury  jedną wynikającą z przepisów K.p.a., drugą procedurę przeprowadzania kontroli doraźnej (od powiadomienia dyrektora szkoły/placówki, do sporządzenia protokołu).

Podczas całego spotkania cenną pomocą i wyjaśnieniami służył p. Paweł Simka – administrator platformy internetowej kontroli. Każdy mający problemy mógł przy komputerze przećwiczyć wypełnianie arkusza oraz przeanalizować generowane przez platformę statystyki. Uczestnicy spotkania, pracowali bardzo intensywnie, wnieśli szereg uwag do arkuszy kontroli, funkcjonowania platformy, zgłosili także własne propozycje co do tematyki  i organizacji kolejnych spotkań.

W  materiałach do pobrania prezentacje ze spotkania.         

Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1