LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Kolejne spotkanie wizytatorów ds. kontroli
29 wrze?nia 2010

W dniach 30 wrze?nia i 1 pa?dziernika br. w Hotelu ?azienkowskim w Warszawie
(ul. 29 Listopada 3 B) odb?dzie si? kolejne spotkanie wizytatorów ds. kontroli. Celem spotkania jest omówienie sposobu sporz?dzania wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2009/2010 oraz opracowanie za?o?e? gromadzenia informacji z przeprowadzonych kontroli z wykorzystaniem platformy internetowej (odr?bnie dla ka?dego arkusza kontroli) w roku szkolnym 2010/2011. W ramach spotkania przewidziana jest tak?e praca w grupach nad propozycjami przetwarzania zgromadzonych w wyniku kontroli informacji w celu   wykorzystania ich do opracowywania wniosków. W spotkaniu uczestniczy? b?d? przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (przedstawiciele departamentów odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych arkuszy kontroli) oraz p. Pawe? Simka – administrator platformy kontroli.

  

Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1