LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialność, Autonomia. Refleksje"" dostępna w wersji elektronicznej w materiałach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w zakresie kontroli w roku szkolnym 2011/2012
29 marca 2012

Z analizy danych pozyskiwanych na temat realizacji wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej państwa wynika, że w zakresie kontroli do końca lutego 2012 r.  zrealizowano ok. 65% kontroli planowych w szkołach i placówkach.

Analizy; Szczegółowe dane dotyczące poziomu realizacji kontroli w poszczególnych zakresach stan na 29 lutego 2012 r. 

Minister Edukacji Narodowej wyznaczył również w roku szkolnym 2011/2012 realizację dwóch kontroli w trybie doraźnym w zakresie:

1.       organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych  poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

Zagadnienia kluczowe, które obejmuje kontrola dotyczą:

  • informacji o liczbie dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w kontrolowanym przedszkolu, szkole lub placówce,
  • uwzględnienia zajęć w arkuszu organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki,
  • zgodności organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z przepisami prawa,
  • zgodności realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z przepisami prawa.

2.       w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej

 

Zagadnienia kluczowe, które obejmuje kontrola dotyczą:

  • organizacji przez dyrektora zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia
  • o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność,
  • organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów w publicznych ogólnodostępnych szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, w zakresie zgodności
  • z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność.
Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1