LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Spotkanie wizytatorów ds. kontroli 13-15 czerwca 2011r.
28 czerwca 2011

W ramach „Programu wzmocnienia efektywno?ci nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” odby?o si? pierwsze z cyklu spotka? przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i O?rodka Rozwoju Edukacji z pracownikami kuratoriów o?wiaty, realizuj?cych zadania z zakresu kontroli przestrzegania przez szko?y i placówki przepisów prawa. Podczas trzydniowego spotkania opracowywano projekty arkuszy kontroli na rok szkolny 2011/2012.
Uczestnicy spotkania wys?uchali wyst?pie? p. Marzenny Szczepa?skiej – naczelnika Wydzia?u Nadzoru Pedagogicznego oraz do pó?na w nocy pracowali w grupach warsztatowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nowymi arkuszami kontroli.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1