LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialność, Autonomia. Refleksje"" dostępna w wersji elektronicznej w materiałach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Spotkanie wizytatorów ds. kontroli w Sulejówku - 28 lutego i 1 marca 2011 r.
5 marca 2011

W dniach 28 lutego – 1 marca 2011 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się spotkanie dla przedstawicieli kuratoriów oświaty realizujących zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego; dyrektorów wydziałów i kierowników oddziałów koordynujacych realizację kontroli oraz wizytatorów ds.kontroli.
 Dwudniowe spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień dotyczących m.in.:

  • funkcjonowania platformy internetowej www.platforma.npkontrola.pl, w tym możliwości jak najpełniejszego wykorzystania tego narzędzia do gromadzenia
    i przetwarzania danych pozyskanych w czasie kontroli w szkołach i placówkach;
  • definiowania uwag, wniosków i zaleceń w protokołach pokontrolnych
    z przeprowadzonych w szkołach i placówkach kontroli;
  • mechanizmu formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego na poziomie wojewódzkim.

W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy pracowali w grupach pod kierunkiem przedstawicieli właściwych merytorycznie Departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokonując analizy ogólnopolskiej statystyki (zawartej na platformie), analizując poszczególne arkusze kontroli ze zwróceniem uwagi na pytania ważne z punktu widzenia funkcjonowania szkoły i placówki.
Z uczestnikami spotkała się  p. Minister Krystyna Szumilas, która omówiła organizację nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy występujące przy realizacji kontroli w szkołach i placówkach. W swojej wypowiedzi Pani Minister odniosła się do działania platformy kontroli; wskazała na konieczność systematycznego wpisywania arkuszy
z przeprowadzonych kontroli na platformę, przedstawiła możliwości platformy w zakresie tworzenia statystyk na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, zapoznała z kierunkami udoskonalania tego narzędzia informatycznego i wykorzystywania w przyszłości
do opracowywania wyników i wniosków z przeprowadzanych kontroli. Podkreśliła, że „nadzór pedagogiczny powinien być samorefleksją szkoły/placówki nad jakością pracy”. Spotkanie było również okazją do dyskusji nad planami resortu dotyczącymi zmian w systemie oświaty.
Podczas całego spotkania cenną pomocą i wyjaśnieniami służył p. Paweł Simka – administrator platformy internetowej kontroli. 

 

Prezentacje multimedialne ze spotkania do pobrania w zakładce: „Materiały informacyjne
i merytoryczne, materiały ze szkoleń”.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1