LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
Materiały do pobrania
Proszę wybrać interesujący Państwa dział:

Dyrektorzy w systemie ewaluacji oświaty:Materiały szkoleniowe - wykorzystywane podczas szkoleń
Przyk?ady dzia?a? realizowanych w przedszkolach
opis: Inspiracje dotycz?ce dzia?a? w przedszkolach w ramach spe?niania wymaga? postawionych przez pa?stwo
data dodania: 2013-11-06 15:47:32

Przyk?ady dzia?a? realizowanych w szko?ach
opis: Inspiracje dotycz?ce dzia?a? w szko?ach w ramach spe?niania wymaga? postawionych przez pa?stwo
data dodania: 2013-11-06 15:38:24

Ewaluacja jako narz?dzie uczenia si? ludzi i rozwoju szko?y.
opis: Prezentacja inauguracyjna. Szkolenie dla dyrektorów D?be, maj-czerwiec 2011
data dodania: 2011-06-13 14:07:58KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKIProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1