LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
Materiały do pobrania
Proszę wybrać interesujący Państwa dział:

System Ewaluacji Oświaty:Materiały informacyjne - biblioteka projektu, sprawozdania
Wachlarz wymaga?. Jaka jest Twoja placówka?
opis: Elektroniczna wersja materia?u promocyjnego.
Uwaga du?y plik 86MB!

data dodania: 2016-03-08 11:12:17

Harmonogram - konferencja Kraków
data dodania: 2015-10-12 10:15:09

Biblioteka projektu
opis: Spis zakupionych ksi??ek
data dodania: 2013-06-20 18:50:18

Ekspertyza prawna dotycz?ca nadzoru pedagogicznego
opis: Ekspertyza prawna prof. zw. dr hab. Jacka Jagielskiego z Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
data dodania: 2011-07-12 15:22:15

Sprawozdanie-" Ewaluacja w edukacji-perspektywy"
opis: Relacja Ewy Drozd z odbytego 25 I 2011 seminarium.
data dodania: 2011-04-12 21:16:59

Wyniki ankiet wype?nianych po ewaluacjach.
opis: Wyniki ankiet wype?nianych przez dyrektorów i nauczycieli badanych szkó? i placówek.
data dodania: 2011-02-21 12:27:08

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego.
opis: Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaza?o do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej informacje na temat nadzoru pedagogicznego po roku wdra?ania reformy. W materiale znajduj? sie zarówno ogólne za?o?enia jak i konkretne dane i wnioski.
data dodania: 2011-02-21 11:44:29KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKIProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1