LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
Materiały do pobrania
Proszę wybrać interesujący Państwa dział:

System Ewaluacji Oświaty:Materiały programowe - publikacje, proponowane sposoby prowadzenia badania
Model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej
opis: Model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej szkó? oraz placówek Obowi?zuj?cy od dnia 1 wrze?nia 2013r. ze zmianami z dnia 31 pa?dziernika 2014r.
Stan prawny na dzie? 31 sierpnia 2015.

data dodania: 2013-11-10 00:46:30

Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnetrznej w placówkach opisanych w III cz??ci za??czniaka do Rozporzadzenia
opis: model i zalecany przebieg ewaluacji stosowany w latach stycze? 2010-czerwiec 2013
data dodania: 2012-10-09 12:47:29

Model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej w PPP
opis: model i zalecany przebieg ewaluacji stosowany w latach stycze? 2010-czerwiec 2013
data dodania: 2011-09-19 05:52:39

Model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej w ODN
opis: model i zalecany przebieg ewaluacji stosowany w latach stycze? 2010-czerwiec 2013
data dodania: 2011-09-19 05:51:28

Model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej w bibliotekach
opis: model i zalecany przebieg ewaluacji stosowany w latach stycze? 2010-czerwiec 2013
data dodania: 2011-09-19 05:50:36

Model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej w przedszkolu
opis: model i zalecany przebieg ewaluacji stosowany w latach stycze? 2010-czerwiec 2013
data dodania: 2011-09-19 05:49:07

Model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej w szkole specjalnej
opis: model i zalecany przebieg ewaluacji stosowany w latach stycze? 2010-czerwiec 2013
data dodania: 2011-09-19 05:47:29KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKIProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1